Щилияна Василева

Щилияна Василева

Аз съм Щилияна Василева – собственик, автор и редактор на „Ирида Сливен“.

Журналист, автор, редактор, пиар. Хуманитарни занимания със словото. Не си правя илюзии, че Словото днес е на особена почит. Но зная също, че то е в началото на всички човешки неща, което ми дава надежда, че има смисъл и най-малкото добро дело в негова чест.

Като журналист и редактор работя отдавна. Натрупах опит в много вестници, списания, сборници, издания, радиа с различна география и периодичност. В едни се учих, в други участвах, някои създадох, с предизвикателството на новите медии се заемам сега – с този шарен в тематично и жанрово отношение сайт, наречен на дъгата. Някои ме познават, други – не, с трети ще се срещнем за пръв път, на това място. Надявам се, с взаимно уважение.

Щилияна Василева

Аз съм Щилияна Василева – собственик, автор и редактор на „Ирида Сливен“.

Журналист, автор, редактор, пиар. Хуманитарни занимания със словото. Не си правя илюзии, че Словото днес е на особена почит. Но зная също, че то е в началото на всички човешки неща, което ми дава надежда, че има смисъл и най-малкото добро дело в негова чест.

Като журналист и редактор работя отдавна. Натрупах опит в много вестници, списания, сборници, издания, радиа с различна география и периодичност. В едни се учих, в други участвах, някои създадох, с предизвикателството на новите медии се заемам сега – с този шарен в тематично и жанрово отношение сайт, наречен на дъгата. Някои ме познават, други – не, с трети ще се срещнем за пръв път, на това място. Надявам се, с взаимно уважение.

Коя е Ирида

Коя е Ирида – богинята вестителка от старогръцката митология? Тя е подвластната на Хера богиня на дъгата, която свързва небето и земята, високото и ниското, миналото и настоящето и бележи с крилете си природния кръговрат. Тя пълни златната си чаша от водите на Стикс и от реката на подземното царство носи вода на облаците, а те напояват земята с живителен дъжд. В тази приказна митология обаче, съществува хармоничен вечен ред, който не допуска нарушения нито от страна на боговете, нито от страна на хората. В него има справедливост! По-интересно е, че в тази митология човешката съдба стои в основата на цялата система от митични разкази. Тези легенди за боговете и хората, за тяхната сила и слабост, вендети, любови, войни описват света не с тълкуване на природните процеси, а с тълкуване на естеството на човешкото поведение. Човекът е в центъра на тази митология!

Намеренията ни прочее съвпадат със символиката на Ирида, назована още Ирис.  Ирисът е цвете – знак на красноречието в Древния Египет. То е символ на воинския дух в Япония – изправените му листа напомнят мечове. Цветната част на човешката зеница се нарича ирис. Ирисовата диагностика разчита някои болести по промените в ириса на окото. Тази символика искаме да побере в себе си начинанието „Ирида Сливен“. Дали то ще успее, ще каже времето.

Щилияна ВАСИЛЕВА

Коя е Ирида

Коя е Ирида – богинята вестителка от старогръцката митология? Тя е подвластната на Хера богиня на дъгата, която свързва небето и земята, високото и ниското, миналото и настоящето и бележи с крилете си природния кръговрат. Тя пълни златната си чаша от водите на Стикс и от реката на подземното царство носи вода на облаците, а те напояват земята с живителен дъжд. В тази приказна митология обаче, съществува хармоничен вечен ред, който не допуска нарушения нито от страна на боговете, нито от страна на хората. В него има справедливост! По-интересно е, че в тази митология човешката съдба стои в основата на цялата система от митични разкази. Тези легенди за боговете и хората, за тяхната сила и слабост, вендети, любови, войни описват света не с тълкуване на природните процеси, а с тълкуване на естеството на човешкото поведение. Човекът е в центъра на тази митология!

Намеренията ни прочее съвпадат със символиката на Ирида, назована още Ирис.  Ирисът е цвете – знак на красноречието в Древния Египет. То е символ на воинския дух в Япония – изправените му листа напомнят мечове. Цветната част на човешката зеница се нарича ирис. Ирисовата диагностика разчита някои болести по промените в ириса на окото. Тази символика искаме да побере в себе си начинанието „Ирида Сливен“. Дали то ще успее, ще каже времето.

Щилияна ВАСИЛЕВА

Какво е Сливен за нас?

Той е не просто нашият град, запомнен отколе с възрожденски дух и традиции, а роден дом, чиста обич, незаменимо, магическо за душата убежище, прегърнато ласкаво от Балкана. На следващо място – град славен, натоварен с много минало – и то гордо минало, градено от хора с достойнство. На трето и не последно място, Сливен е знак за сливане: на реки, планини, хора, идеи, начинания. До знамението на препускащия Чинтулов богатир, който буди българина с тръбен зов от робския сън, Станка Пенчева прибавя думите: „В моят град вървят редом ножът и словото.“ – Нали не само в името на неговия възход, но за добруването на „драгоценното ни Отечеството“, тук ревностно са се борили плеяда бунтовници, будители, поети, учители, лечители, предприемачи, дарители. Те са предците ни. Дългът на нас, които живеем тук и сега, е не просто да го съхраним за утре, но в това утре той да се прероди  по-хубав и просветен, по-жив и мъжествен от днес.

Този град е и мой! За него искам да разказвам сега.

Какво е Сливен за нас?

Той е не просто нашият град, запомнен отколе с възрожденски дух и традиции, а роден дом, чиста обич, незаменимо, магическо за душата убежище, прегърнато ласкаво от Балкана. На следващо място – град славен, натоварен с много минало – и то гордо минало, градено от хора с достойнство. На трето и не последно място, Сливен е знак за сливане: на реки, планини, хора, идеи, начинания. До знамението на препускащия Чинтулов богатир, който буди българина с тръбен зов от робския сън, Станка Пенчева прибавя думите: „В моят град вървят редом ножът и словото.“ – Нали не само в името на неговия възход, но за добруването на „драгоценното ни Отечеството“, тук ревностно са се борили плеяда бунтовници, будители, поети, учители, лечители, предприемачи, дарители. Те са предците ни. Дългът на нас, които живеем тук и сега, е не просто да го съхраним за утре, но в това утре той да се прероди  по-хубав и просветен, по-жив и мъжествен от днес.

Този град е и мой! За него искам да разказвам сега.