• Тя бе поставена на фасадата на сливенския „храм на благотворителността“ – Сливенското сиропиталище, в чиято сграда сега се помещава Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“

***

29 декември 1928 година

Преди 93 години, в деня на освещаването на сливенското сиропиталище, построено от женското благотворително дружество „Майчина длъжност“, в единственият излязъл на 29 декември 1928 година брой на в. „Майчина длъжност“, председателката на едно от най-старите женски дружества в България Щилияна Панова пише:

„Идеята за откриване и поддържане на едно сиропиталище от страна на дружеството се е повдигнала още през 1909 година. Интересно е да се отбележи, че в Устава не е предвидено като цел нито постройката на сиропиталище, нито издръжката на сираци. Нашите уважаеми предшественички, независимо от параграфите на устава, са дошли до тази идея по своя алтруистична интуиция, водими от своето здраво майчино чувство на далечна предвидливост. Ако се съпостави замисленото тогава, когато  дружеството не е имало никакви средства за осъществяване на това крупно благотворително дело и постигнатото днес – тая солидна архитектура за повече от два и половина милиона лева, ние се убеждаваме, че първите носителки на голямата идея за постройка на сиропиталище не са имали ясна и вярна представа за размерите, до които може да стигне тяхната цел. Инак те биха се уплашили от собствената си мисъл – да не ги изложи като безнадеждно вманиачени жертви на благотворителната идея.

И наистина, първите стъпки са колебливи и резервирани. През 1909 година се взема протоколно решение да се построи и издържа сиропиталище, а чак след две години се изменя устава в съгласие с това решение, като се вмъква в него новата цел. Предпазливостта става още по-голяма, когато е трябвало да се пристъпи към събиране на средства за осъществяване на целта. Усиленото събиране на парични помощи от гражданите започва едва след 8 години, през 1919 година. Така, стъпка по стъпка е вървяло реализирането на най-крупното дело през 58-ггодишната благотворителна и културна дейност на нашето дружество. Наистина, делото още не може да се смята за окончателно завършено. Тежки задължения около постройката на тая сграда стоят още открити и се ползват от голямата толерантност на предприемача г-н Кръстю Негрев. Върховните усилия на дружеството се поглъщат засега от тия задължения. Но ние гледаме с вяра в бъдещето. В скоро време и този кризис ще мине и нови идеи ще въодушевят сърцето на нашата Сливенка.  Досегашната дейност и история на дружеството ни са гаранция за нейното съзнание. Потребни са само млади и ентусиазирани сили, каквито в нашия рад и в нашата среда има. Те трябва да дойдат при нас, за да подчертаят съзнанието, което имат за своите обществени задължения и със спокойствие да посрещнат утрешната си морална отговорност на интелигентни майки и жени.

Днес ние имаме тържество – освещаваме нашия храм на благотворителността.

Това тържество ще увенчае 20-годишните ни усилия в името на една възвишена идея, облечена вече в една красива и солидна реалност. На това тържество ще се подчертае истината, че дружеството ни, макар и да не е разполагало с големи парични средства, е живяло един смислен и здрав идеен живот и достойно е изпълнявало своето благотворително и културно значение и роля.

Нашият обществен живот в своето развитие всеки ден излъчва от себе си все нови и многобройни задачи. Интелигентната жена не може и не трябва да стои със скръстени ръце. Тя, независимо от многото семейни грижи, трябва да намери време за общополезна дейност, за да помогне в разрешението на поставените ни от живота задачи. Нашето дружество не си е задавало никога, па и не би си задало, големи и неразрешими проблеми. Нуждите на българската обществена действителност са ни показали пътя, по който трябва да вървим. Нека се надяваме, че ние ще изпълним докрай своята скромна мисия.

                                                                                                                          Щ. Панова

В същия паметен вестник „Майчина длъжност“ се посочват още

ИМЕНАТА, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОМНЯТ

Днес, когато членките на „Майчина длъжност“ се радват и честват тържеството на една от големите си идеи, реализирана в красивата и солидна сграда на своя храм на милосърдието, храм, който приютява 120 несретни, но мили рожби на достойни бащи, паднали в отечествена бран, не могат да не си спомнят с чувство за искрена признателност имената на своите големи сътрудници – благодетели, с моралната и материална подкрепа на които благородното ни дело се увенча с успех…. Ето ги:

Господин генералът от пехотата Иван Вълков, министър на войната и господин Христо Георгиев, началник отделение за пострадалите от войните, с благосклонното съдействие на които дружеството получи 700 000 лева помощ от фонда за сираците.

Господин Киро Стефанов, наш съгражданин, който отпусна от личните си средства 100 000 лева.

Алекси Г. Кираджиев, сега покойник, подари една къща в гр. Сливен.

Господин инженер Г. Атанасов от София даде 600 торби цимент.

Господин архитект Йордан Йорданов, сливенец, живущ в София, изработи безплатно плана на сиропиталищната сграда.

Фирмата Г. Стефанов и синове даде 20 000 лева.

Русчо Андонов даде също 20 000 лева.

Имената и даренията на останалите дарители ще се обявят в отчета на дружеството.

Б.Р. Този единствен брой на в.“Майчина длъжност“ от 29 декември 1928 г., който съдържа доста интересни статии и ценни сведения, беше открит от Надежда и Аспарух Панови в архивите на Народната библиотека „Кирил и Методий“.

***

93 години по-късно

Възпоменателна плоча на известната видната сливенска благотворителка Щилияна Панова бе поставена на фасадата на Националната художествена гимназия „Димитър Добрович” в Сливен на 29 декември 2021 година. Панова, неслучайно наричана „Майката на всички сираци“,  посветила целия си живот в служба на бедните и нуждаещите се сливенски деца, юноши и семейства, пострадали от войните. Сградата на сегашното училище е построена през 1928 година със специално предназначение, по инициатива на женското дружество „Майчина длъжност“ и неговата председателка Щилияна Панова. В нея е бил разкрит пансион за сираци, където са намирали подслон, грижа и топлина много сливенски деца, останали сираци по време на трите освободителни войни от началото на 20 век.

Мемориалният знак беше открит от областния управител  Минчо Афузов  в присъствието на общественици, преподаватели и ученици от гимназията, която днес се помещава в известния сливенски Пансион за сираци от воините. Сред присъстващите бяха поканени и някои от наследниците на Щилияна Панова – семейство Надежда и Аспарух Панови.

Завършилата Робърт колеж Щилияна Панова е родена през 1870 година в Сливен, в семейството на Андрей Шишков. Малко са онези, които знаят, че нейната пряка наследничка днес в Сливен е инж. Боряна Видинова-Шишкова.

Съпругът на Щилияна Панова – Димитър Панов, напуска този свят едва на 34 години. През 1913 от холера почива единственият й син. От този момент тя се посвещава изцяло на благотворителна дейност. Образованата сливенка със състрадателно сърце от млада е спечелила уважението на съгражданите си. След тежките житейски загуби и драматични обрати на съдбата, тя търси утеха в грижата за осиротелите деца.

По времето на соца в някогашния пансион беше настанен Техникума по автотранспорт, а след промените, след проточил се 17 години ремонт, красивата сграда стана дом на Националната художествена гимназия „Д. Добрович”. Гимназията, която миналата година отбеляза своя 40-годишен юбилей, обучава и възпитава млади художници от различни населени места в страната. Учениците и преподавателите участват в много благотворителни проекти, включително в намирането на артистични решения за подобряване на градската среда.

 

 

Партньори

Последни публикации

Категории

Споделете в социалните мрежи

Оставете коментар

Редактор: Щилияна Василева

Журналист, автор, редактор, пиар. Хуманитарни занимания със словото. Не си правя илюзии, че Словото днес е на особена почит. Но зная също, че то е в началото на всички човешки неща, което ми дава надежда, че има смисъл и най-малкото добро дело в негова чест.

Подкрепа за нас

При желание за финансова или друга подкрепа за нашия сайт – свържете се с нас.