• Областният управител – за дейността му от началото на мандата. Приоритети, задачи и сигнали за нередности с обществена значимост, по които работи областната администрация

Областният управител Минчо Афузов: „Здраве и разбирателство във всеки дом!“

Уважаеми жители на Сливенска област,

Скъпи приятели,

В деня на най-светлия християнски празник – Рождество Христово, когато се събираме с най-близките си, когато ни радва топлината на семейството и усещаме закрилата на дома, нека не губим вярата, че в помислите и делата си можем да бъдем по-отзивчиви и по-щедри към другите. Нека не изчисляваме успехите си в тегло, брой, пазарна стойност. Защото някъде някои са с по-малко от нас, но пак са щастливи.

Годината, която изпращаме, ни подготви да ценим важните неща в живота ни: здравето, труда, духовността.  Нека те ни водят и в идните дни. Защото чудото на Рождество е нашата надежда, че по-доброто предстои.

Пожелавам здраве, разбирателство и благоденствие във всеки дом! Щастлива Коледа!

С уважение:

Минчо АФУЗОВ       

Областен управител на област Сливен

***

В края на старата и навечерието на новата година бе направен

Отчет на областния управител за дейността му от началото на мандата. Приоритети, задачи и сигнали за нередности с обществена значимост, по които работи областната администрация

Областният управител Минчо Афузов: „Основната ни задача бе да бъдем полезни на гражданите „

Областният управител на Сливен Минчо Афузов и екипът му встъпиха в длъжност в края на май т.г.  От началото на мандата досега обществеността е редовно информирана за дейността на администрацията. Областният управител публикува на личната си страница във фейсбук седмични отчети за свършената работа. Основните приоритети бяха:

  1. Ограничаване на риска от разпространение на COVID-19. За целта бе осъществена активна разяснителна кампания за ползите от ваксините сред лидерите на местните общности, кметовете на малки и трудно достъпни населени места. Допълнително бе улеснен достъпа до имунизация срещу COVID-19 с разкриването на два мобилни кабинета, извършени бяха превенция и проверки от контролните институции за спазване на противоепидемичните мерки;
  2. Организиране на свободни и демократични избори. За нормалното протичане на трите избора за парламент и избора за президент бе осъществена разяснителна кампания за машинното гласуване, бяха осигурени пробни демо машини в четирите общини. Проведоха се срещи с ОД на МВР и Окръжна прокуратура за превенция на купения вот и изкривяванията на изборния процес. Назначеният областен екип за изборите създаде ефективна организация за провеждането им. Хората гласуваха спокойни, че вотът им няма да бъде опорочен. Бяха осигурени много добри условия за работата на РИК;
  3. Обхващането и задържането на децата и учениците в образованието. Въпреки затрудненията от епидемичната обстановка, работата на екипите за обхват продължи. По инициатива на областния управител и екипа му, започна проучване на възможностите за разкриване на ученическо общежитие за учащите в Сливен младежи от други населени места и области.

„Смисълът на усилията, които положихме, беше: да бъдем полезни на хората.  Да изпълним основното си задължение в полза на държавния интерес, но и да бъдем ефективни, за да бъдат разрешавани проблемите на гражданите. Трябва да подчертая, че заварих работеща администрация, с компетентни и опитни специалисти. Служителите вложиха усърдие за срочното изпълнение на всички стоящи на дневен ред задачи. В случаите, когато се налагаше, успяхме да установим ефективен контакт с министерства и държавни структури, за да  намерим решения“, заяви Минчо Афузов.

От май до декември областната администрация работи за изпълнение на следните задачи в служба на държавния и обществения интерес:

–         Служителите от специализираната администрация съставиха 296 акта за частна и публична държавна собственост за нуждите на големи национални инфраструктурни проекти. 116 от тях бяха в полза на ДП „Национална железопътна компания“, за осъществяването на инфраструктурен проект, свързан с жп линията Пловдив – Бургас, както и 32 акта – на транспортното министерство по същия проект.

–         Бяха осъществени продажби на три имота към законно изградени сгради в село Бяла паланка и терен със сгради на Сливенските минерални бани.

–         Бяха издадени 334 удостоверения, след извършени обстоятелствени проверки по искане на заинтересовани лица, за наличие на липса на акт за държавна собственост.

–         Значително се увеличи интересът към новата услуга: издаване на апостили  – заверки на документи за гражданско състояние, необходими за представяне пред властите в чужбина. За периода бяха издадени 540 апостила.

–         В срок бяха изпълнени необходимите дейности, в резултат на което бе одобрен ПУП за изграждането на външно електрозахранване на базова станция на един от мобилните оператори в землището на село Жълт бряг. С това ще бъде подобрена значително свързаността на абонатите от труднодостъпни населени места в района.

–         Изработени бяха Програма за намаляване на риска от бедствия и Програма за изпълнение на областната политика за безопасност на движението по пътищата през 2022 година. Документите са публикувани в сайта на администрацията.

–         Извършена бе обстойна проверка на всички 114 язовира, намиращи се на територията на Сливенска област. Междуведомствена комисия направи огледи на място. На всеки собственик е представен протокол с предписания. Общата оценка за състоянието на водните обекти е добра. Двата най-големи язовира от значение за националната сигурност – „Жребчево“ и „Асеновец“, са в много добро техническо и експлоатационно състояние.

–         През периода в администрацията бе въведен новият подход за самооценка на работата на служителите по европейския стандарт CAF 2020.

–         От май до декември бяха осъществени проверки и контрол на 548 предложения и на 567 решения на общинските съвети в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.  Бяха върнати две решения за отстраняване на технически пропуски и привеждането им в съответствие със законодателството: на общинския съвет в Твърдица и на общинския съвет в Нова Загора.

–         В областната администрация бяха получени 72 жалби и сигнали от граждани, за чието разрешаване бяха потърсени ресорни държавни структури в Сливен, министерства, прокуратура, ОД на МВР, РДНСК или общините.  Значима част от сигналите бяха свързани с проблеми в земеделието и във ВиК – сектора. Всички жалбоподатели бяха информирани в срок за предприетите действия.

Във връзка със сигналите, които засягаха големи общности или цялото население на областта, областният управител Минчо Афузов и екипът му предприеха следните действия:

–  Земеделски производители от областта настояха за по-ефективно управление на Пазара за плодове, зеленчуци и цветя, като бъдат въведени преференциални наемни цени за местните производители и облекчения при използването на хладилните площи. Областният управител информира принципала – Министерството на икономиката. Очаква се становище.

– Стопани от населени места в община Котел сезираха областния управител за дългогодишни проблеми, предизвикани от безконтролното придвижване на безнадзорни пасищни животни, злоупотреби с подпомагането на недобросъвестни стопани, наличието на виртуални животни и др. Областният управител информира Министерството на земеделието и Българската агенция по храните. В резултат на това бяха извършени проверки, които приключиха със заличаването на три животновъдни обекта, регистрирани на едно и също място – в полуразрушена постройка в село Медвен. В ход е и предварително производство за усвояваните от стопанина средства за подпомагане за период от 10 години.

– По сигнали на стопани от община Котел бяха извършени проверки в животновъдни обекти, при които бяха установени пороци в регистрацията, несъответствие между регистрираните и реалните животински единици, липсващи марки и др. Работата по проверките продължава. Областният управител проведе среща с представители на Областна дирекция „Земеделие“,  ОДБХ и икономическата полиция, на която бяха направени предложения за засилен и ефективен контрол. Очакват се писмените предложения на посочените институции, които ще бъдат  внесени в Министерството на земеделието и БАБХ.

– По сигнал на изпълнителния директор на ДП „Национална железопътна инфраструктура“ бе проведена среща с представители на „Вътрешна сигурност“ към държавното предприятие, на ОД на МВР и на община Нова Загора.  Бяха обсъдени рисковете от кражбите на баласта, вандалските посегателства и преминаването през нерегламентирани места на железния път Хан Аспарух – Нова Загора – Коньово. Областният управител сезира Министерството на транспорта и информационните технологии и Министерството на вътрешните работи и настоя да бъде осигурено засилено присъствие на жандармерията, за да се пресекат посегателствата, да бъде увеличен състава на охранителна полиция в РУ на МВР – Нова Загора и да бъдат предприети спешни действия за изграждането на защитна стена в рисковия участък;

– По молба на община Сливен бяха предприети необходимите действия за осигуряване на достъп и последващо социализиране на тракийската гробница в с. Калояново. Вече е налице възможност общинската администрация и Министерството на културата да извършат необходимите административни актове за окончателно разрешаване на проблема;

– По получени сигнали от инициативния комитет „Нова Загора иска да диша“ във връзка с дейността на инсталацията за биогаз в града и поставено искане да бъде временно преустановена дейността на инсталацията до отстраняване на проблемите, областният управител сезира и поиска информация от всички институции, ангажирани с контрола на подобни производства, за което подателите на сигнала бяха своевременно уведомявани. В правомощията на областния управител не съществува възможност със свой акт да открива или закрива производства;

– По получени сигнали от граждани и от ръководството на „В и К – Сливен“ ЕООД, областният управител сезира ВиК – холдинга и МРРБ за спешната нужда от допълнително финансиране към европроекта за нова ВиК – инфраструктура в сливенския кв. „Речица“.  Той е на стойност 30 млн. лева и по него вече се работи. Средствата са необходими, тъй като е предвидено финансиране само за нова канализация, но не и за подмяна на остарялата водопроводна мрежа, която я съпътства. Областният управител проведе лични срещи с Министъра на регионалното развитие и благоустройството, в резултат на което от МРРБ бяха осигурени 5 млн.лева за ремонт на водопроводите. Тези средства обаче не бяха усвоени от община Сливен.

– Областният управител сезира Министерството на вътрешните работи за необходимостта от финансиране в размер на 20 600 лева, с което да бъде разкрита лаборатория за анализ на наркотични вещества в Сливен. Това ще спести разходи за над 10 000 лева годишно, тъй като за тези анализи се използват платени услуги на лаборатория в друг областен град. Очаква се отговор на писмото.

През изминалите месеци администрацията посвети време и активности на традиционни за нейния календар събития: връчване на наградата „Златно сърце“, която този път получи ученикът от с.Градец Митко Петров, спаси живота на съседи при пожар. Със съдействието на Министерството на външните работи и на дипломатите ни в САЩ бяха поднесени цветя на гроба на Стефан Панаретов – първият български дипломат в Америка. Проведоха се четенията в с. Медвен, посветени на Захарий Стоянов, с участието на изследователи и издатели. Приобщихме към традиционните конкурси за есе ученици от цялата област, включително и от Болградската гимназия в Украйна, които писаха за приноса към националната история на две ярки личности от Котленския край  – Захарий Стоянов и Георги Раковски, и др.

„Искам да благодаря на всички институции, с които бяхме партньори в инициативите през изминалите седем месеца. Специална благодарност отправям към заместниците ми Димитринка Петкова, Антоний Андонов, към главния секретар Кирил Аврамов и всички служители на областната администрация. Вярвам в силата на отбора.”, заяви областният управител Минчо Афузов.

Партньори

Последни публикации

Категории

Споделете в социалните мрежи

Оставете коментар

Редактор: Щилияна Василева

Журналист, автор, редактор, пиар. Хуманитарни занимания със словото. Не си правя илюзии, че Словото днес е на особена почит. Но зная също, че то е в началото на всички човешки неща, което ми дава надежда, че има смисъл и най-малкото добро дело в негова чест.

Подкрепа за нас

При желание за финансова или друга подкрепа за нашия сайт – свържете се с нас.