• Една смела идея на общинската управа на Сливен в духа на съвременните очаквания за енергийна независимост, свързана със зелената сделка и трансформацията на енергийните системи

Във връзка с предизвикателствата от увеличението на цените на електроенергията, което е значително за бюджета, Община Сливен обмисля варианти за производство на електроенергия за собствени нужди. „Ще се опитаме да реализираме проект за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с която да произвеждаме енергията за собствено потребление.“, заяви кметът Стефан Радев.

Община Сливен обмисля да използва собствени терени в района на бившия завод „Динамо“, които до момента не носят никакви приходи на общинския бюджет. Част от тези терени се планира да бъдат разработени от Община Сливен. За останалата част от тях се обмисля привличане на инвеститор и чрез учредяване правото на строеж за срок от 30 години, от инвеститора да бъде изградена фотоволтаичната електроцентрала.

„Ако успеем да реализираме този проект, около половината от необходимите средства за инвестиции ще бъдат осигурени, а за останалата част може да ползваме заем. Основната ни цел е да не бъдем зависими от колебанията и промените на пазара на електрическа енергия.“ – посочи кметът. Анализите показвали, че е възможнo дори занижаване на сметките за ток, спрямо тези, които са се плащали преди увеличението.

„Това е устойчиво решение за общината в дългосрочен план. То е изцяло в духа на съвременните очаквания и намерения и във връзка със зелената сделка и  трансформацията на енергийните системи. Това е амбициозна и нелека задача, но смятаме, че тези смели решения са добри и в интерес на гражданите.“, обобщи Стефан Радев.

Партньори

Последни публикации

Категории

Споделете в социалните мрежи

Оставете коментар

Редактор: Щилияна Василева

Журналист, автор, редактор, пиар. Хуманитарни занимания със словото. Не си правя илюзии, че Словото днес е на особена почит. Но зная също, че то е в началото на всички човешки неща, което ми дава надежда, че има смисъл и най-малкото добро дело в негова чест.

Подкрепа за нас

При желание за финансова или друга подкрепа за нашия сайт – свържете се с нас.