• Проверки на ОДБХ установили, че някои регистрирани животновъдни обекти в община Котел не съществуват. Миналата година Икономическата полиция е образувала 87 производства, свързани с усвояването на европейски средства в четирите общини на област Сливен

В писмо от изпълнителния директор на Българската агенция по храните д-р Христо Вълчанов се съобщава за установени сериозни нарушения на закона при извършени проверки в животновъдни обекти в община Котел. Установено е, че регистрирани животновъдни обекти не съществуват реално или ако съществуват, те са полупразни и отглежданите в тях животни са по-малко от регистрираните. Налице са  измами с ушни марки, както и при опит да бъдат прикрити закононарушенията – незаконно преместване на животни от един обект в друг.

Проверките са осъществени от екипи на различни ОДБХ в страната.

Разследващата практика на икономическата полиция подкрепя установените при проверките нарушения. Миналата година са били образувани 87 производства, свързани с усвояването на европейски средства.

В момента се разясняват обстоятелства, свързани с разходването на европейски средства в животновъдни и пасищни обекти в четирите общини в областта.

„… Заради тези изкривявания се стига до там, че хората, които наистина се трудят,  не могат да си набавят необходимите пасища. Става дума за несправедливост, която поставя в недопустимо неравностойно положение реалните стопани. В крайна сметка, говорим за злоупотреба с европейски и държавни средства. Всичко това заостря вниманието на много институции.“, заяви Минчо Афузов на специална среща по този повод с представители и ръководители на ОДБХ, Областна дирекция „Земеделие“, сектор „Икономическа полиция“ в ОД на МВР. Обсъдени са мерки за засилен контрол и превенция на нарушенията в животновъдния сектор.

Контролът при регистрацията на животинските единици и преместванията им трябва съществено да се засили, включително с чести внезапни проверки на място. – това решиха участниците в срещата. – Необходимо е да се направят нормативни промени за използването на електронни чипове за идентификация на животни. Недостигът на официални ветеринарни лекари / в Сливенска област Сливен те са няколко души на средна пенсионна възраст/ не позволява да се противодейства адекватно на всички закононарушения. В нито една община в област Сливен няма изграден т.нар. „капан за животни“, където да бъдат настанявани оставени без надзор едри преживни животни. Капаните са свързани със значим финансов ресурс, какъвто общините нямат. Надеждите са, че държавата ще намери решение за осигуряване на средства и привличане на необходимите специалисти в защита на обществения интерес.

Участниците в срещата ще направят писмени предложения и препоръки за подобряване на контрола в животновъдния сектор и ще ги внесат чрез Областния управител Минчо Афузов в Българската агенция по безопасност на храните и в земеделското министерство.

В областната администрация също се получават много сигнали, свързани с животновъдството и земеделието. „Това, което позволяват правомощията на областния управител е да координира действията на институциите, за да бъдат отстранени нередностите, а подпомагането да стигне до реалните стопани.“, заяви Афузов.

Партньори

Последни публикации

Категории

Споделете в социалните мрежи

Оставете коментар

Редактор: Щилияна Василева

Журналист, автор, редактор, пиар. Хуманитарни занимания със словото. Не си правя илюзии, че Словото днес е на особена почит. Но зная също, че то е в началото на всички човешки неща, което ми дава надежда, че има смисъл и най-малкото добро дело в негова чест.

Подкрепа за нас

При желание за финансова или друга подкрепа за нашия сайт – свържете се с нас.