• Зам.-кметът Камен Костов ще представлява Общината в Общото събрание на съдружниците на „ВиК – Сливен”, реши общинския съвет. За решаване на проблемите ще помага заем от ВиК холдинга в размер на 8 800 712 лева

На днешната извънредна сесия на местния парламент в Сливен бе гласувано упълномощаването на зам.-кмета Камен Костов, като представител на Общината в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Сливен”. Единствената точка в дневния ред бе подкрепена с 23 гласа „за“.

Общото събрание на съдружниците е насрочено на 17 декември от 11 часа. На него предстои да бъде взето решение за получаване на заем от „Български ВиК холдинг“ ЕАД в размер на 8 800 712 (осем милиона осемстотин хиляди седемстотин и дванадесет) лева. Средствата от кредита са жизнено необходими за изпълнението на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на кв.“Речица“, гр. Сливен“, който стартира през лятото на 2021 година. Осигуреното финансиране ще бъде за подмяна на стария водопровод в квартал „Речица“, който създава постоянно проблеми и аварии.

Строителните дейности по цялостната подмяна на канализацията в кв. „Речица“ са част от изпълнявания от „ВиК-Сливен“ европейски проект за Доизграждане и рехабилитация на ВиК-инфраструктурата в Сливен и Нова Загора. Проектът по ОП „Околна среда“ е финансиран от ЕС чрез Кохезионния фонд. Той е на стойност 131 млн. лева.

След старта на строителните дейности в кв. Речица обаче стана ясно, че по време на работата си строителите често намират водопровода по оста на улицата, където се изгражда  канализация, което налага неговото изместване. В европейския  проект, освен цялостно изграждане на канализацията, е включено изграждане и на 5000 метра водопровод. За останалата част от водопроводната мрежа във „ВиК-Сливен“ изработиха допълнително нов проект, с очакването до края на годината да се намери финансиране за изграждането в кв. „Речица“ и на нов водопровод. В този квартал е наложителна цялостна подмяна на водопроводната мрежа с дължина 20 000 метра. Финансирането на 5 000 метра от нея е осигурено по европейския проект, в момента е извън него са останалите 15 000 метра.

Темата за нуждата от допълнително финансиране, което да покрие цялостната подмяна на водопровода, паралелно с изграждането на канализационната мрежа в квартала, бе повдигната още през месец август тази година. Тогава по инициатива на кмета Стефан Радев се проведе среща с народните представители от сливенски избирателен район в 46-ото Народно събрание, областния управител, председателя на Общинския съвет и представители на ВиК-Сливен. Кметът Радев потърси  съдействие от депутатите за осигуряване на финансиране, тъй като проблемът с водопровода не търпи отлагане и трябва да се търси решение в тази посока. Те от своя страна подкрепиха инициативата и поеха ангажимент за съдействие.

„Радвам се, че нашата инициатива успя да се реализира и въпросът с водоснабдяването и канализацията за жителите в квартал „Речица“ ще бъде изцяло решен. Целият проект се изпълнява от ВиК-Сливен, а Община Сливен се е посветила в усилия да подкрепя водното дружество за изпълнението на този проект, защото той касае всички жители на Сливен.“, коментира темата кметът Стефан Радев на днешната извънредна сесия на общинския съвет.

Партньори

Последни публикации

Категории

Споделете в социалните мрежи

Оставете коментар

Редактор: Щилияна Василева

Журналист, автор, редактор, пиар. Хуманитарни занимания със словото. Не си правя илюзии, че Словото днес е на особена почит. Но зная също, че то е в началото на всички човешки неща, което ми дава надежда, че има смисъл и най-малкото добро дело в негова чест.

Подкрепа за нас

При желание за финансова или друга подкрепа за нашия сайт – свържете се с нас.