• Инфлуенцата може да се предаде на човека. Заразяването е въздушно-прахово. Птичият грип при хората протича със сходни симптоми на останалите грипни състояния, включително от коронавирус

Със заповед на областния управител Минчо Афузов се въвежда повишена епизоотична готовност в Сливенска област по отношение на болестта „инфлуенца по птиците“. На извънредно заседание на Областната епизоотична комисия бяха одобрени мерки, указани от Българската агенция по храните, срещу разпространението на заразното заболяване. Случаи на инфлуенца засега няма в Сливенска област. На територията на страната обаче са регистрирани пет огнища.

Болестта се предава чрез екскрементите на дивите птици и се развива бързо. Смъртността е до 98 процента и това причинява значими материални загуби.

В Сливенска област има шест големи птицеферми в общините Нова Загора и Сливен. В тях се отглеждат близо 900 000 птици. Дейността им се извършва при стриктно спазване на всички мерки за биосигурност и разписаните ветеринарномедицински изисквания. Фермите са обект на регулярен контрол. По тази причина, решенията за превенция, приети от Областната епизоотична комисия, са насочени към собствениците, които отглеждат домашни птици в дворовете си или в малки стопанства.

Кметовете на населените места и лицензираните ветеринарни лекари трябва да проведат разяснителна кампания сред населението за опасността от разпространение на инфлуенцата.  Птиците трябва да се отглеждат само в обособените за това покрити площи, без да се допуска излизането им на места за обществено ползване. Фуражите трябва да се съхраняват в закрити помещения. Задължителна е редовната дезинфекция и почистване на площите за отглеждане. При съмнение за заболели птици, стопаните трябва незабавно да уведомят ОДБХ и ветеринарния си лекар.

При регистриране на огнище, всички птици в 3-километровата зона около него подлежат на евтаназиране. Лекарство срещу инфлуенцата засега няма открито. Евтаназията е единственото средство за ликвидиране на заразата.  Болните птици ще се загробват на 7 места в областта, определени по предложение на общините и одобрени от „Басейнова дирекция“.

Ще се извършва и засилен надзор на дивите птици от служителите на горските стопанства, членовете на ловните дружинки и орнитоложките организации.

Инфлуенцата може да се предаде на човека. Заразяването е въздушно-прахово.  Птичият грип при хората протича със сходни симптоми на останалите грипни състояния, включително причинени от коронавирус. Разграничаването им става лабораторно. Лечението се назначава от лекар. Заради специфичния начин на предаване на заразата, стопаните на домашни птици задължително трябва да спазват изрядна лична дезинфекция и хигиена. Птичето месо и яйцата трябва да се консумират след термична обработка.

Партньори

Последни публикации

Категории

Споделете в социалните мрежи

Оставете коментар

Редактор: Щилияна Василева

Журналист, автор, редактор, пиар. Хуманитарни занимания със словото. Не си правя илюзии, че Словото днес е на особена почит. Но зная също, че то е в началото на всички човешки неща, което ми дава надежда, че има смисъл и най-малкото добро дело в негова чест.

Подкрепа за нас

При желание за финансова или друга подкрепа за нашия сайт – свържете се с нас.